Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.Info om fjernvarmeleveranse

 

Endring i plast-gjenvinningssystemet

Emballasje-isopor skal ikke leveres som plastemballasje - må leveres i restavfallet. Annen støthindrende plastemballasje skal fortsatt leveres i plastgjenvinningssekken!

Unngå lukt og fluer i restavfallet

For å unngå tilgrising av restavfallsdunken må restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Behov for flere plastamballasje-sekker?

Knyt en pose på en av avfallsdunkene så leverer vi ny rull til deg!

 

 

Kontakt oss på Facebook:

       Facebook

 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyheter » 2017 » August » Gratis innlevering av kasserte fritidsbåter

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Mai - Juni - August - September

Gratis innlevering av kasserte fritidsbåter

18.08.2017

Fra høsten 2017, kan eiere av private fritidsbåter inntil 15fot levere disse inn gratis til Senja Avfall.

 

 

Fra høst 2017 kan eiere av private fritidsbåter inntil 15fot levere inn slike gratis til Senja Avfall. Båtene går til energigjenvinning og evt. metaller fjernes og blir materialgjenvunnet. Motor skal være tatt av men kan også leveres gratis når olje/drivstoff er tappet av. Større båter vil ha en pris pr kg totalt, men denne prisen er sponsen av myndighetene for å oppnå målet med å få havarerte båter bort fra naturen. Senja Avfall vil evt. kunne henter slike båter. Da tilkommer en hentepris.

Ring/send mail og spør om dette.

 

Generelt om innlevering av båter – se sortere.no eller miljødirektoratet.

 

Marin forsøpling og spesielt plaststoffer i sjø og vann er blitt sterkt fokusert. Det skader både dyr og planter. Det forsøpler områder vi ferdes i. Alle kan bidra med å unngå situasjoner der spesielt plastavfall og farlig avfall blir henslengt og kan komme over til sjø og vann. Ordningen med å levere kasserte båter til avfallsbehandling er viktig for å unngå slik forurensning i vann og sjø. Det har vært arbeidet lenge for å få en slik «sponset» ordning. Og endelig er den på plass.

 

Innlevering kan skje til alle Senja Avfalls Miljøstasjoner.

Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Siteman CMS publiseringsverktøy
Opphavsrett © 2008-17 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)