Informasjon om forandring av tømmedag.


Rute 83 (Laukhellaveien 1-51. Rogneveien-Einerhaugen-Stallbakken-Forraveien-Silsand Nord-Vikaveien m/tilstøtende veier-Torskelandsbyen) forandrer nå tømmedag. Dette medfører at ny tømmedag for dere blir mandager i oddetallsuke.


Første tømming i ny ordning blir mandag 18. desember. Deretter hver 14 dag.

1. januar er helligdag og tømmedagen flyttes til 3. januar.