Informasjon om ny tømmedag

Vi har opprettet en ny renovasjonsrute, 58.

Denne vil bli kjørt mandager i partallsuker.
Første tømming blir mandag 11. desember. Deretter hver 14 dag.

Den nye ruten omfatter følgende områder:

Grønnli - Vasshaugli til kryss Vasshaug. Målselv grense - Rossjordkryss. Rundmo
Normarka - Høyden til kryss Nygårdsveien - Westbyveien. Høyden/Nygårdsveien til kryss Strandveien