Informasjon om forandring av tømmedag

Vi har opprettet en ny renovasjonsrute, 54.

Denne vil bli kjørt torsdager i oddetallsuker.
Første tømming blir torsdag 07. desember. Deretter hver 14 dag.

Den nye ruten omfatter følgende områder:

Nygårdsplatået - Bjørklia - Skolegt. til kryss Liavn/Sven Eidissv.

Skogenveien fra kryss Bjønnliveien - Lunde - Skavikveien - Tverrveien - Botnveien - Brattlia.