Tenk våre sjåfører når det er snø og glatt

For at vi skal kunne gjøre jobben vår både sikkert og effektivt er det viktig at det både er måket/brøytet og strødd frem til der vi skal hente containere og beholdere. Tenk også på at bilene våre er store og trenger plass for å snu og komme til.

En utfordring som kan melde seg på vinteren er at avfallet rett og slett kan fryse fast i containeren slik at det blir umulig å få det ut. I slike tilfeller vil vi ta kontakt og foreslå løsning som kan være å sette ut en ekstra container.

Våre sjåfører vil også sette stor pris om dere passer på å stenge lukene på containeren når dere har kastet inn avfall (lukket container). Dette er bra både for miljøet og sikkerheten.