Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

HMS, miljø og kvalitet

HMS politikk:

Senja Avfall skal være en trygg og god arbeidsplass der helse-, miljø- og materielle skader forebygges med systematisk HMS-arbeid og vi skal jobbe etter en 0-filosofi når det gjelder skader på helse, miljø og utstyr.

 

Miljøpolitikk:

Vi skal til enhver tid forebygge forurensning ved alle våre avdelinger ved kontroll med miljøaspektene, og disse skal tilfredsstille lovpålagte og egne krav:

- Vi skal kjenne alle forhold ved vår virksomhet som bidrar til forurensning av omgivelsene.

- Vi skal identifisere lovpålagte krav og egne krav som er nødvendig for kontroll.

- Vi skal sikre kontroll i den daglige driften ved å ha gode rutiner og prosedyrer og videre kjenne til hvor miljøhendelser kan inntreffe og ha en akseptabel risiko og beredskap.

- Miljøstyringssystemet skal overvåkes og måles.

- Vi skal vedlikeholde og oppdatere miljøstyringssystemet.

 

Kvalitetspolitikk:

- Senja Avfall har som mål å sikre kvaliteten på de produkter og tjenester, (avfallsforbrenning, avfallsenergi, destruksjon og logistikk), som ytes overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Dette innebærer færrest mulig kundeklager, punktlighet og oppfylling av kundekrav.

- Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, ansatte og vår måte å arbeide på. Vi skal framstå som ærlige, solide, vennlige og løsningsorienterte.

- Senja Avfall skal være synonymt med tilgjengelighet, pålitelighet og forutsigbarhet.

- Våre signalverdier til omverdenen er at vi skal være miljøbevisst, ansvarlig og fremtidsrettet.

- Kvaliteten på våre produkter og tjenester skal gjennomgå en kontinuerlig forbedring.

Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Siteman CMS publiseringsverktøy
Opphavsrett © 2008-17 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)