Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.Info om fjernvarmeleveranse

 

Endring i plast-gjenvinningssystemet

Emballasje-isopor skal ikke leveres som plastemballasje - må leveres i restavfallet. Annen støthindrende plastemballasje skal fortsatt leveres i plastgjenvinningssekken!

Unngå lukt og fluer i restavfallet

For å unngå tilgrising av restavfallsdunken må restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Behov for flere plastamballasje-sekker?

Knyt en pose på en av avfallsdunkene så leverer vi ny rull til deg!

 

 

Kontakt oss på Facebook:

       Facebook

 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Avfall og miljøet » Avfallsbehandling

 

Brennbart avfall

Dette avfallet forbrennes på forskriftmessig og ansvarlig måte i vårt forbrenningsanlegg. Energien som frigjøres brukes til fjernvarme til skole og næringsliv.

 

Papir, papp og drikkekartong

Dette avfallet sorteres først maskinelt og så manuelt. Papir og lettkartong sendes til Norske Skog, Skogn og blir nytt avispapir. Bølgepapp går til Peterson Linerboard på Ranheim og blir nye pappesker. Drikkekartong sendes til Hurum fabrikker og blir nytt papir og konvolutter.

 

Trevirke

Trevirke flises opp i en stor flisemaskin og brukes både til strukturmateriale i kompost og som brensel.

 

Farlig avfall

Farlig avfall blir destruert eller deponert på forskriftmessig og forsvarlig måte.

 

Grovavfall og elektrisk avfall

Dette avfallet består som regel av mange ulike materialer. Alt som er miljø- eller helseskadelig blir fjernet, mens alle deler som kan gjenvinnes sorteres ut.

 

Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Siteman CMS publiseringsverktøy
Opphavsrett © 2008-17 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)