Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.Info om fjernvarmeleveranse

 

Endring i plast-gjenvinningssystemet

Emballasje-isopor skal ikke leveres som plastemballasje - må leveres i restavfallet. Annen støthindrende plastemballasje skal fortsatt leveres i plastgjenvinningssekken!

Unngå lukt og fluer i restavfallet

For å unngå tilgrising av restavfallsdunken må restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Behov for flere plastamballasje-sekker?

Knyt en pose på en av avfallsdunkene så leverer vi ny rull til deg!

 

 

Kontakt oss på Facebook:

       Facebook

 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Avfall og miljøet

To biler i én

Våre renovasjonsbiler kildesorterer avfallet vi henter hjemme hos deg. Hver bil har to kammere slik at vi kan hente brennbart avfall samt papir, papp og plast samtidig. Smart fordi vi ikke trenger å kjøre rundt med dobbelt antall biler. Dessverre har det hendt at enkelte tror vi bare blander alt avfallet i samme bil, men det er jo ikke tilfelle. Se på bildet over så ser du hvordan bilen fungerer.

Hvorfor kildesortere?

Tidligere kastet vi alt avfall samlet, uten å tenke på gjenbruk eller å benytte avfallet som råvare i ny produksjon. Hver nordmann kaster nå i snitt 433 kg. avfall, nesten 200 kg mer enn i 1992. Ved å produsere mindre avfall og å sortere det, kan vi unngå store søppelberg. Gjenvinning reduserer også behovet for å ta ut ny råvarer. Gjenvinning gir dermed dobbel miljøgevinst.

Mer sortering = mindre avfall

Hensikten med å kildesortere er å skille ut avfall som kan gjenbrukes. Det du kasserer, kan gjenvinnes til nye produkter eller være med på å produsere fjernvarme og elektrisitet i et forbrenningsanlegg. Klær, aviser, melkekartonger, plast, glass og hermetikkbokser er nyttige ressurser som kan gjenvinnes. En annen viktig grunn til kildesortering er å få tak i miljøskadelig avfall. Farlig avfall leveres derfor separat til miljøstasjonene.

Liten innsats gir stor effekt

Sortering krever en liten innsats av oss alle, men gir stor miljøgevinst. Over 60 % av avfallet blir i dag gjenvunnet. Det vil si at vi har “eliminert” over halvparten av søppelberget og fått store mengder ressurser som ellers ville gått til spille. Selv om beboerne i Midt-Troms er blant landets beste kildesorterere, kan vi bli bedre. Dersom vi alle blir litt flinkere til å sortere, vil vi kunne gjenvinne enda større del av avfallet!

Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Siteman CMS publiseringsverktøy
Opphavsrett © 2008-17 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)