Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hovedsiden

Senja Avfall

Velkommen til Senja Avfall!

Vår visjon er å ta ansvar for miljøet. Det trenger vi deg til å hjelpe oss med. Innbyggerne i Midt-Troms er blant landets beste på sortering, men det er mulig å bli enda flinkere. På våre nettsider har vi lagt vekt på enkel og lett forstålig informasjon. Her finner du også mange smarte tips rundt sortering.

Nyheter

Kjørerute 31- Kjerresnes-Rundmo-Rønningen-til Lenvik grense

Kjørerute 31- Kjerresnes-Rundmo-Rønningen-til Lenvik grense

Ble ikke tømt avfall onsdag 23.april grunnet feil på bil, vil bli tømt torsdag 24.april.

Nå er hyttesekken her

Nå er hyttesekken her

Du får hyttesekken tilsendt/utlevert ved og henvende deg til kundetorget i Lenvik Kommune eller kontakte Senja Avfall. Bestillingsskjema ligger på Lenvik Kommune sin hjemmeside, skjema må være fylt ut å må leveres inn hos Lenvik Kommune eller Senja Avfall. Når du først er registrert som mottaker av sekken, vil du få den automatisk tilsendt neste år.

Les mer

Nærkonteinere i Sørreisa er flyttet til kryss R 86 / Kollenveien.

Nærkonteinere i Sørreisa er flyttet til kryss R 86 / Kollenveien.

2 husholdningskonteinere i Sørreisa er nå flyttet fra Myre Elektro bygget til kryss R 86 / Kollenveien. For nærmere plassering, se kart over nærkonteinere.

Felleskontainer flyttes

Felleskontainer flyttes

Konteineren som står vis á vis parkeringsplassen ved Ambulansestasjonen flyttes 250 m lengre ned i Helsesenterveien, til innkjøringa v/ lagerbygg Seljebu (vis á vis innkjøringa til Fødeklinikken).

Ingen batterier skal lenger kastes i restavfallet.

Ingen batterier skal lenger kastes i restavfallet.

Fra nå av skal alle brukte batterier leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Det er enkelt å huske og vil gi mindre forurensning.

Les mer

Kastes i konteiner for glass- og metallemballasje:

Kastes på miljøstasjoner:

  • Grovavfall
  • Elektrisk avfall
  • Farligavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                        KART OVER                                                                                                                  MILJØSTASJONER >

Kastes på grovavfalls- mottak:


KART OVER                                                                                GROVAVFALLSMOTTAK >


Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Opphavsrett © 2008-14 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50
Design: Rød Tråd | Siteman CMS - KP

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)