Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hovedsiden

Senja Avfall

Velkommen til Senja Avfall!

Vår visjon er å ta ansvar for miljøet. Det trenger vi deg til å hjelpe oss med. Innbyggerne i Midt-Troms er blant landets beste på sortering, men det er mulig å bli enda flinkere. På våre nettsider har vi lagt vekt på enkel og lett forstålig informasjon. Her finner du også mange smarte tips rundt sortering.

Nyheter

Balsfjord-Rute 63 Kryss Nordby-Sand-Mortenhals-Ansnes-Nova-Fjellbygda-Malangseidet.

Balsfjord-Rute 63 Kryss Nordby-Sand-Mortenhals-Ansnes-Nova-Fjellbygda-Malangseidet.

Grunnet driftsproblemer kjøres ruten litt ut på dagen fredag 21.nov.

Kontainer flyttes.

Kontainer flyttes.

Glass og metallemballasje kontainer på Skaland flyttes onsdag 11.juni til området der grovavfallskontainerne står (gml.kommunehuset) på Skaland.

Greiner og ris

Greiner og ris

Gratis inntil 5 cm i diameter i rotenden. Dette gjelder kun husholdningsabonnenter som leverer fra egen hage.

Kastes i konteiner for glass- og metallemballasje:

Kastes på miljøstasjoner:

  • Grovavfall
  • Elektrisk avfall
  • Farligavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                        KART OVER                                                                                                                  MILJØSTASJONER >

Kastes på grovavfalls- mottak:


KART OVER                                                                                GROVAVFALLSMOTTAK >


Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Opphavsrett © 2008-14 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50
Design: Rød Tråd | Siteman CMS - KP

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)