Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.


Poser for matavfall deles ikke lengre ut

Fra 01.01.15 er det ikke lengre kildesortering av våtorgansisk avfall i Senja AVfalls region. Slikt avfall skal nå kastes i restavfallet. Men for å unngå tilgrising av dunken bør restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hovedsiden

 

Senja Avfall

 

 

Senja Avfalls regioen omfatter 8 kommuner i Midt-Troms samt tilbud til næringsliv og etater både i regionen og i landet forøvrig. Les mer under link om oss.

 

Nyheter

Rute 60 - Fra Skjerrankrysset-Tennes-Middagsbukt-Hølen-Løvli-Skogeng-Tømmerelv-Bergneset-Vekta-Sentrumsveien-Bakkevold-til Kvitbergan.

Rute 60 - Fra Skjerrankrysset-Tennes-Middagsbukt-Hølen-Løvli-Skogeng-Tømmerelv-Bergneset-Vekta-Sentrumsveien-Bakkevold-til Kvitbergan.

Grunnet driftsproblemer tirsdag 21.april, fikk vi ikke tømt hele ruten. Avfallet vi bli hentet onsdag 22.april

Fjerning av konteinere for restavfall

Fjerning av konteinere for restavfall

Vi henter nå inn felleskonteinere for restavfall i Finnsnes, Silsand, Finnfjord, Sørreisa og Andselv sentrumsområder

Les mer

Rute 30 Lia-Krokkbekken-Andselv sentrum til Bardu grensen

Rute 30  Lia-Krokkbekken-Andselv sentrum til Bardu grensen

Rute 30, Papir- og plast-tømming kjøres tirsdag 28.april.

Les mer

Kastes i konteiner for glass- og metallemballasje:

Kastes på miljøstasjoner:

  • Grovavfall
  • Elektrisk avfall
  • Farligavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                        KART OVER                                                                                                                  MILJØSTASJONER >

Kastes på grovavfalls- mottak:


KART OVER                                                                                GROVAVFALLSMOTTAK >


Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Opphavsrett © 2008-15 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50
Design: Rød Tråd | Siteman CMS - KP

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)