Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.


Poser for matavfall deles ikke lengre ut

Fra 01.01.15 er det ikke lengre kildesortering av våtorgansisk avfall i Senja AVfalls region. Slikt avfall skal nå kastes i restavfallet. Men for å unngå tilgrising av dunken bør restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hovedsiden

 

Senja Avfall

Senja Avfall har avfallsinnsamling og mottak i 8 kommuner i Midt-Troms, samt tilbud
til næringsliv og etater både i regionen og i landet forøvrig.

 

Nyheter

Endring i renovasjonsruten for Rostadalen

Endring i renovasjonsruten for Rostadalen

En større omlegging av rutene i Balsfjord medfører endringer også i renovasjonsruten for abonnenter i Rostadalen. Renovasjonsruten kjøres nå på torsdager (uke 27, 29, 31...)

Les mer

Krok for plastretursekken

Krok for plastretursekken

Krok for å feste plastretursekken på papirdunken deles ut. En smart løsning for å unngå at vær og vind drar sekken bort på tømmedagen!

Les mer

Nye renovasjonsruter i Balsfjord fra 29. juni 2015

Nye renovasjonsruter i Balsfjord fra 29. juni 2015

Nye ruter for henting av restavfall og papir/plast fra husholdningsabonnenter i Balsfjord starter 29. juni. Dette medfører at noen får endret tømmedag for sitt avfall.

Les mer

Hytterenovasjonen i Målselv

Målselv kommunes løsning for hytterenovasjon er en delt ordning med konteiner i områder med et større antall hytter/fritidsboliger og hyttesekk i mer grisgrente områder.

Les mer

Balsfjord Kommune

Balsfjord Kommune

Tømming av papir i dunk og plastretursekker starter i uke 27.

Les mer

Kastes i konteiner for glass- og metallemballasje:

Kastes på miljøstasjoner:

  • Grovavfall
  • Elektrisk avfall
  • Farligavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                        KART OVER                                                                                                                  MILJØSTASJONER >

Kastes på grovavfalls- mottak:


KART OVER                                                                                GROVAVFALLSMOTTAK >


Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Opphavsrett © 2008-15 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50
Design: Rød Tråd | Siteman CMS - KP

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)