Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.- info om gravearbeider
og fjernvarmeleveranse

 

NYTT! Endring i plast-gjenvinningssystemet:

Emballasje-isopor skal ikke leveres som plastemballasje - må leveres i restavfallet. Annen støthindrende plastemballasje skal fortsatt leveres i plastgjenvinningssekken!

Unngå lukt og fluer i restavfallet

For å unngå tilgrising av restavfallsdunken må restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Behov for flere plastamballasje-sekker?

Knyt en pose på en av avfallsdunkene så leverer vi ny rull til deg!

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hovedsiden

 

Senja Avfall

Senja Avfall har avfallsinnsamling og mottak i 9 kommuner i Midt-Troms, samt tilbud
til næringsliv og etater både i regionen og i landet forøvrig.

 

Nyheter

Ikke kjørt renovasjonsrute på Lyshaugveien i Sørreisa

Ikke kjørt renovasjonsrute på Lyshaugveien i Sørreisa

På grunn av skade glatt vei ble ikke renovasjonsruta på Lyshaugveien kjørt som planlagt 29.11.16

Les mer

Innføring av elektronisk deklarering 1. Mai 2016

Innføring av elektronisk deklarering 1. Mai 2016

Miljødirektoratet har nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall som skal skje via websiden www.avfallsdeklarering.no. Det betyr at deres virksomhet som avfallsprodusent nå må gjøre deklareringen elektronisk. Papirversjonen vil fra 1. mai 2016 bli helt erstattet av det elektroniske systemet.

Les mer

Endring av rute 22 - presisering av Sandbergan

Endring av rute 22 - presisering av Sandbergan

Sandbergveien og Ryaveien tilhører nå rute 22.

Krok for plastretursekken

Krok for plastretursekken

Krok for å feste plastretursekken på papirdunken deles ut. En smart løsning for å unngå at vær og vind drar sekken bort på tømmedagen!

Les mer

Hytterenovasjonen i Målselv

Målselv kommunes løsning for hytterenovasjon er en delt ordning med konteiner i områder med et større antall hytter/fritidsboliger og hyttesekk i mer grisgrente områder.

Les mer

Kastes i konteiner for glass- og metallemballasje:

Kastes på miljøstasjoner:

  • Grovavfall
  • Elektrisk avfall
  • Farligavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                        KART OVER                                                                                                                  MILJØSTASJONER >

Kastes på grovavfalls- mottak:


KART OVER                                                                                GROVAVFALLSMOTTAK >


Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Opphavsrett © 2008-16 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50
Design: Rød Tråd | Siteman CMS - KP

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)