Last ned tømmekalenderen

Her finner du tømmekalenderen.


Poser for matavfall deles ikke lengre ut

Fra 01.01.15 er det ikke lengre kildesortering av våtorgansisk avfall i Senja AVfalls region. Slikt avfall skal nå kastes i restavfallet. For å unngå tilgrising av restavfallsdunken bør restavfallet (og spesielt nå når det inneholder matavfall) legges i plastpose som knytes igjen før den kastes i dunken. Vått avfall bør legges i avispapir eller annet som suger opp fuktighet. Restavfallsdunken tømmes hver 14. dag.

Behov for sekker for plastamballasje?

Knyt en pose på en av avfallsdunkene så leverer vi ny rull til deg.

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hovedsiden

 

Senja Avfall

Senja Avfall har avfallsinnsamling og mottak i 9 kommuner i Midt-Troms, samt tilbud
til næringsliv og etater både i regionen og i landet forøvrig.

 

Nyheter

Jobb som sekretær?

Jobb som sekretær?

Se annonsen her

Les mer

Utlevering av kalender på rute 60.

Utlevering av kalender på rute 60.

Der har det blitt feil utlevering,enkelte abonnenter har fått rute 49. Dere ligger fortsatt på rute 60, viser til vår hjemmeside der alle våre kalendere ligger. Ta kontakt hvis vi skal sende kalender pr post.

Endring av rute 22 - presisering av Sandbergan

Endring av rute 22 - presisering av Sandbergan

Sandbergveien og Ryaveien tilhører nå rute 22. Avfallet vil bli hentet fredag 15.januar.

Feil i tømmekalender for Salangen

Feil i tømmekalender for Salangen

Ved en feil er Heiaveien (Nerheia) kommet på rute 22. Det skal være rute 21. Dvs. tømming på torsdager, partallsuker.

Les mer

Salangen kommune med i Senja Avfall IKS

Salangen kommune med i Senja Avfall IKS

Felles renovasjonsordning i Midt-Troms inkluderer nå også Salangen kommune! Vi har gledet oss til dette. Fordi det gir Senja Avfall-fellesskapet litt større arbeidsfelt og vi sammen med innbyggerne i Salangen skal bidra til at avfallet fra Salangen nå skal gjenvinnes. Informasjon er sendt ut til alle innbyggerne i kommunen.

Les mer

Krok for plastretursekken

Krok for plastretursekken

Krok for å feste plastretursekken på papirdunken deles ut. En smart løsning for å unngå at vær og vind drar sekken bort på tømmedagen!

Les mer

Kastes i konteiner for glass- og metallemballasje:

Kastes på miljøstasjoner:

  • Grovavfall
  • Elektrisk avfall
  • Farligavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                        KART OVER                                                                                                                  MILJØSTASJONER >

Kastes på grovavfalls- mottak:


KART OVER                                                                                GROVAVFALLSMOTTAK >


Til toppen av siden

Sentralbord: 77 85 06 50
firmapost@senja-avfall.no

..søk i nettsted

Topp

Opphavsrett © 2008-16 Senja Avfall IKS | Botnhågen 9300 Finnsnes, Tlf 77 85 06 50
Design: Rød Tråd | Siteman CMS - KP

NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikat nr. 1111(Senja Avfall IKS) / 1112 (Senja Avfall AS)